Vivendas dispoñibles


Neste edificio non existe planta baixa comercial, polo que todas as plantas están dedicadas a vivendas ou zonas comúns residenciais.

2 Dormitorios

3 Dormitorios

Tipo I
62B-114m2 63B-125m2 64B-125m2 65B-126m2 71B-114m2 72A-114m2 72B-114m2 73A-123m2 73B-122m2 74A-123m2 74B-122m2 75A-128m2 75B-128m2 82A-116m2 83A-125m2 84A-125m2 85A-126m2