Memoria de calidades


Na seguinte ligazón poderás ver ou descargar a memoria básica de materiais, illamento térmico e acústico, medidas de aforro enerxético, servizos e instalacións individuais e comúns.

Vivendas dispoñibles


Neste edificio non existe planta baixa comercial, polo que todas as plantas están dedicadas a vivendas ou zonas comúns residenciais.