Memoria de calidades


Na seguinte ligazón poderás ver ou descargar a memoria básica de materiais, illamento térmico e acústico, medidas de aforro enerxético, servizos e instalacións individuais e comúns.

Vivendas dispoñibles


Para cada vivenda poderás ver ou descargar o Plano de Distribución e a Ficha Económica.

Neste edificio non existe planta baixa comercial, polo que todas as plantas están dedicadas a vivendas ou zonas comúns residenciais.

Se desexas imprimir estes planos a escala, deberás facelo en formato A3, e sen aplicar ningunha escala nas opcións que che mostrará a túa impresora. Así mesmo, podes solicitar os planos por email ou por teléfono e recollelos nas oficinas de Avenida da Liberdade nº2 Baixo (ARIAL).