Procedemento para a adhesión e elección provisional de vivenda


Se desexas adherirte á Cooperativa e seleccionar provisionalmente unha vivenda debes completar tres sinxelos pasos:

1. Deberás obter un posto de elección provisional de vivenda mediante a realización do seguinte depósito na conta da cooperativa:

Entidad: ABANCA
Cuenta: ES76 2080 0341 1130 4004 5892
Titular de C/C: Alto Residencial, S. Coop. Galega
Importe: 1.000 euros.
Concepto: NOME-APELIDO-DNI (Ej. “JUAN GOMEZ 33274695K”)

O teu posto de elección provisional virá determinado pola orde dos ingresos na conta corrente consignada. Este depósito é reembolsable en calquera momento, mesmo se decides non seleccionar vivenda e non solicitar a adhesión como Socio da cooperativa.

2. Se unha vez avaliadas as vivendas, o proxecto cooperativo, os estatutos sociais, os custos estimados, o plan de achegas obrigatorias ao capital social e os seus condicionantes, desexas acudir ao proceso de elección provisional dunha vivenda, deberás realizar un segundo depósito:

Entidad: DEUTSCHE BANK
Cuenta: Se facilitará a todos los inscritos a partir del 1 de abril
Titular de C/C: Alto Residencial, S. Coop. Galega
Importe: 4.000 euros.
Concepto: NOMBRE-APELLIDO-DNI (Ej. “JUAN GOMEZ 33274695K”)

Este depósito é reembolsable en calquera momento, mesmo se decides non seleccionar vivenda e non solicitar a adhesión como Socio da cooperativa.

3. Para realizar a elección provisional dunha vivenda deberás solicitar a adhesión como Socio da Cooperativa. Unha vez autorizada a adhesión polo Consello Reitor, a cantidade total depositada de 5.000 Euros adquirirá a natureza de Achega Obrigatoria ao Capital Social, non reembolsable, todo iso segundo o previsto nos Estatutos Rexistrados da Cooperativa.

Aportacións ao capital social da cooperativa


Para cada vivenda dispoñible poderás descargar a ficha económica que contén o custo estimado da vivenda, praza/s de garaxe y trasteiro e o plan provisional de aportacións obrigatorias ao capital social.